Wat is permacultuur?

permacultuur

Permacultuur is een manier van tuinieren waarbij er wordt uitgegaan van een natuurlijk systeem. Hedendaags is te zien dat het ecologische systeem erg achteruit gaat mede door klimaatverandering. Met permacultuur wordt beoogd om hier juist niet aan mee te doen. Er wordt namelijk uitgegaan van de kracht van het ecosysteem die de natuur zelf heeft gemaakt. Dit betekent dat er geen pesticiden worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van een voedselbos. Een andere vorm van permacultuur is het aanleggen van vijvers en daken waarop mossen, planten en ander groen groeit.

Biodiversiteit en permacultuur

In het gedachtegoed van permacultuur wordt beoogd om mensen weer bewuster te maken van waar hun voedsel vandaan komt. Hierbij staat het creëren van biodiversiteit hoog in het vaandel. Daar kom je als vanzelf aan tegemoet wanneer je volgens de principes van permacultuur te werk gaat. Het doel is om een het bodemleven en de planten weer goed met elkaar te laten samenwerken. Hierdoor kunnen zij namelijk beter voedingstoffen opnemen. Op die manier is het voedsel wat je oogst uiteindelijk ook rijker aan voedingsstoffen dan voedsel uit de winkel.

Voedselbossen en permacultuur

Wanneer je een voedselbos laat aanleggen wordt dit vaak volgens de principes van de permacultuur gedaan. Daarbij hoef je zelf zo weinig mogelijk aan te doen omdat je de natuur haar gang laat gaan. Er zijn verschillende soorten voedselbossen denkbaar. Je kunt bijvoorbeeld een educatief voedselbos laten aanleggen waarbij je bezoekers informeert over permacultuur. Doordat je niet veel onderhoud hebt aan de tuin kun je je volledig focussen op de educatieve functie ervan. Verder draag je bij aan het terugbrengen van verschillende organismen. Denk aan bacteriën en schimmels die essentieel zijn voor de vruchtbaarheid van de grond. Als deze genoeg aanwezig zijn is dit positief voor de planten. Op hun beurt leven de insecten weer voor de planten. Vervolgens eten sommige dieren die insecten weer. Ten slotte leeft de mens weer van de oogst. Hierdoor is het cirkeltje weer rond en wordt de natuur niet gestoord.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *